PRACA

Najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności produktów, które wystawił nam rynek jest zdobycie pozycji lidera w wielu ważnych państwach europejskich i pozaeuropejskich. Sukces ten to wypadkowa pracy i zaangażowania doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników wszystkich szczebli (zajmujących się produkcją, projektowaniem i badaniami, sprzedażą i serwisem posprzedażnym). Osoby, które chcą dołączyć do nich mogą przesłać swoje CV na adres: info@mariz.com lub wypełnić zamieszczony poniżej formularz:

Nazwisko
Imie
Tel./tel. komórkowy
Email
Wyślij CV

Uwaga: Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane jedynie przez Binotto srl i Mariz srl w celach wymienionych powyżej. Dane otrzymane za pośrednictwem tego formularza nie zostaną bez Państwa zgody przekazane stronom trzecim.